> 회사소개 > 인사말

인사말

EVA SHEET CUTTING M/C
 Là đơn vị CUTTING SHEET đang được cuộn ở ROLL bằng cách sử dụng ROBOT vuông góc và sau khi FEEDING
Máy đầu vào thủy tinh
 Sản phẩm sau khi được lấy ra từ PALLET bằng cách sử dụng ROBOT đa khớp rồi sau đó thiết bị sẽ đưa sản phẩm qua hút chân không và đặt lên CONVEYOR
AUTO BUSHING M/C
 Thiết bị để hàn và cung cấp tự động BUS-BAR sau khi tạo ra STRING cho CELL được cung cấp cho CONVEYOR
TAPPING M/C
 Thiết bị vừa dán vào CELL vừa gắn chặt TAPE bằng chân không và CUTTING sau khi FEEDING vào CELL được cung cấp cho CONVEYOR
TRIMMING M/C
 Thiết bị CUITTING SHEET 4 mặt sử dụng robot đa khớp sau khi CENTERING CELL được cung cấp ở CONVEYOR
Máy hàn TAB CUTTING
 Thiết bị hàn BUS-BAR thành hình ㄱ và CUTTING TAB đang được quấn ở REEL
TABLE BUFFER M/C
 thiết bị bảo quản CELL sau khi đãđược hoàn thiện ở LAMINATOR bằng cách sử dụng ROBOT đa khớp rồi hút chân không và đặt vào BUFFER
FRAME ASS'Y & SILICON PRINTING M/C
 Thiết bị bôi silicon sau khi lắp ráp theo MODEL ở thiết bị lắp ráp cung cấp tự động AL FRAME cho 4 điểm ở CELL được TRIMMING hoàn thiện
Máy xếp lọc hàng thành phẩm
 Thiết bị xếp MODUL đã được hoàn thiện bằng cách sử dụng ROBOT đa khớp rồi chọn ra từng SET một thành 20 tầng
Máy xếp BOX vuông góc
 Thiết bị xếp sản phẩm hoàn thiện đã được đóng gói vào thùng tự động
   
1