> 회사소개 > 인사말

인사말

6 Sided CELL TAPPING M/C
 Là thiết bị đóng gói 6 mặt bằng Tape cách điện trên pin ô tô thành phẩm
VENT + CURLING M/C
 Là thiết bị tự động xếp sản phẩm vào TRAY sau khi hàn lắp GASKET và VENT bằng thiết bị lắp ráp linh kiện CID rồi CURLING 1~3 lần và sau khi lắp V2 GASKET và hàn 4 điểm
CID LASER WELDING M/C
 Là thiết bị sau khi cung cấp linh kiện cho từng CID rồi PRESS và LSER WELSDING và sau khi kiểm tra VISION thì tự động lấy ra
Máy ép TAP ( loại lớn )
 Là thiết bị CUTTING tự động và dán ép nhiệt TAB vào NI-PLATE cho PIN POLYMER
Máy ép tAP ( loại nhỏ )
 Là thiết bị Rewinding sau khi CUTTING tự động và dán ép nhiệt TAB vào NI-PLATE cho PIN POLYMER
POLYMER BATTERY ASSEMBLY M/C
 POLYMER BATTERY ASSEMBLY M/C
Máy CELL cách điện TAPPING
 Là thiết bị đóng gói 4 mặt bằng TAPE cách điện trên Pin ô tô thành phẩm
Máy siêu âm WELDING
 Là thiết bị nối thiết bị siêu âm TAB vào NI-PLATE PIN POLYMER
Thiết bị PIN vuông Line lắp ráp
 Là thiết bị xếp J/R được cuộn vào ở WINDING lên CONVEYOR PALLET sau khi PRESS đến lượt thứ 4 rồi kiểm tra VISION, độ cao SHORT CHECK và sau khi dán TAPE
SPOT WELDING M/C PIN tròn
 Là thiết bị đóng gói 4 mặt bằng TAPE cách điện trên Pin ô tô thành phẩm
Máy ép M/C siêu âm CAN hình vuông
 Thiết bị tự động xếp NI-PLATE sau khi CUTTING vào CAN hình vuông rồi hàn siêu âm
ATC CEL PRESS M/C
 Là thiết bị xếp J/R được kéo ra ở máy cuộn sau khi PRESS đến lần thứ 2 rồi kiểm tra VISION , đo độ cao SHORT CHECK
FPCB CUTTING M/C
 Là thiết bị PUNCHING FPCB và xếp lên PALLET
Thiết bị đóng gói NI-PLATE
 Là thiết bị xếp và quấn NI-PLATE được cung cấp ở PART đến máy đóng gói
AUTO CAP ASS'Y M/C
 Là thiết bị xếp sản phẩm của từng CAP PLATE sau khi kiểm tra VISION,hàn,sự tán đinh và thêm vào
 
1